Language thai eng 
บริษัท เวอร์ชัวล์-บิช (ประเทศไทย) จำกัด รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ย้าย บำรุงรักษา เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป ระบบ build&knock-down และอุปกรณ์ห้องแลป ตู้ดูดควัน ตู้เก็บเครื่องมือวิทย์ ติดต่อสำนักงาน โทร. 034-110-372 หรือคุณสุเมรุ โทร. 081-4000130, 081-8335233
        

บริษัท เวอร์ชัวล์-บิซ (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  และได้รับความไว้วางใจในคุณภาพการผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น  ตู้ดูดควัน  ตู้เก็บสารเคมี  ตู้เก็บเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ชุดกำจัดไอพิษ ชุดล้างตา ฝักบัว ฉุกเฉิน  มือจับ  เก้าอี้  รวมถึง การออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ระบบ  knockdown   พร้อมอุปกรณ์ ภายใต้ชื่อการค้า WORLDLAB  ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้า ทั้งภาครัฐ  มหาวิทยาลัย สถานศึกษา โรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการทางเคมีต่างๆ มากมายนอกเหนือจากคุณภาพสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้งแล้ว บริษัทยังมีผู้เชี่ยวชาญในการเดิน Line Gas  การรื้อย้ายติดตั้งตู้ดูดไอสารเคมี  การบำรุงรักษาตู้ดูดไอสารเคมี  และผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์ วิจัย ที่คอยให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าใช้งานในห้องปฏิบัติการทางเคมีได้อย่างลงตัวและเต็มประสิทธิภาพ