Language thai eng 
บริษัท เวอร์ชัวล์-บิช (ประเทศไทย) จำกัด รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ย้าย บำรุงรักษา เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป ระบบ build&knock-down และอุปกรณ์ห้องแลป ตู้ดูดควัน ตู้เก็บเครื่องมือวิทย์ ติดต่อสำนักงาน โทร. 034-110-372 หรือคุณสุเมรุ โทร. 081-4000130, 081-8335233


  
-
โต๊ะปฏิบัติการกลาง
ตู้แขวนลอย
ตู้ดูดไอสารเคมี
-
-
-
-
-
-