Language thai eng 
บริษัทเวอร์ชัวล์-บิซ (ประเทศไทย) จำกัด มีจำหน่ายตู้ดูดควัน-ตู้ดูดไอสารเคมีระบบต่างๆ ตามมาตรฐานเพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานในห้องปฎิบัติการของลูกค้า พร้อมทั้งรับออกแบบตู้ดูดควัน-ตู้ดูดไอสารเคมีเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า โดยทำการออกแบบ ผลิต และติดตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานสากล